Uzesta - MEB Öğretim Programı


MEB Öğretim Programı

Küresel Online Okul öğretmeleriyle eş zamanlı ders işleyerek ile okul başarısına katkı sağlamaya hedefler.