Uzesta - İnteraktif Eğitim Nedir? - Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim Nedir?


   Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

   Uzaktan Eğitim ; bir açık öğretim sistemi ya da örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim sistemi değildir. Aksine yıllardır ileri düzey gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir


Neden Uzaktan Eğitim ? Uzaktan Eğitimin Avantajları Nelerdir?


- Öğrenci merkezlidir.

- Fırsat eşitliği sunar.

- Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

- Geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunabilen bir eğitim sistemidir.

- Zaman ve mekandan bağımsızdır. Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.

- Gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sağlar.

- Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için vazgeçilmezdir.

- Eğitim ve Öğretim ortamına 7/24 erişim olanağı sağlar.

- İşte çalışmak zorunda olan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.

- Evlilik, askerlik, çocuk sahibi olma gibi nedenler sebebi ile eğitimine ara veren kişilere kaldığı yerden devam etme şansı verir.

- Her bir öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.

- Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.

- Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

- Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

- Uzaktan Eğitim mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin internet erişimi olan her hangi bir yerden istedikleri kalitede eğitim almalarına olanak sağlar.


Uzaktan Eğitim Özellikle Kimler İçin Uygundur?


    Uzaktan Eğitim herkes için uygundur ve örgün eğitim sisteminin dezavantajlarının pek çoğunu ortadan kaldırır. Yaşam düzeninizi değiştirmeksizin eğitim görme hakkı verir.

Örgün öğretimde bulunan ;

- Maliyet (İl dışından gelen öğrenciler için yurt, öğrenci evi vb. harcamalar)

- Ulaşım güçlüğü

- Farklı bir ülkede yada şehirde öğretim görme engeli

- Bedensel engeller

- İş hayatı ya da kurulu bir yaşam düzeninin bozulması

gibi dezavantajlar Uzaktan Eğitim sisteminde herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Bir yandan iş hayatınıza devam ederken öteki yandan eğitiminizi devam ettirebilirsiniz ya da herhangi bir ilden kampüse gelme gibi ulaşım sıkıntısı yaşamaksızın kendi evinizden eğitim hayatınızı devam ettirebilirsiniz.