Uzesta - Kişisel Gelişim Eğitimleri


Kişisel Gelişim Eğitimleri


Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi


289,00 TL


Takım Çalışması Eğitimi


179,00 TL


İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi


99,00 TL


Eğitim Sunumlarının Hazırlanması Eğitimi


129,00 TL


Hukukçu Olmayanlar için Hukuk Eğitimi


249,00 TL


İş Yaşamında Başarı için Profesyonel Davranış Eğitimi


179,00 TL


Bireysel ve Kurumsal Hukuk Eğitimi


249,00 TL


Türkiye'de Girişimcilik Eğitimi


149,00 TL


Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Programı


389,00 TL


Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı


389,00 TL


İnsan Kaynakları Yönetiminde Kişilik Analizi ve Uygulamaları Eğitimi


189,00 TL


CV Yazma ve Mülakat Teknikleri Eğitimi


69,00 TL


Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi


129,00 TL


Yönetim ve Organizasyon Eğitimi


179,00 TL


MiniMBA (İşletme Yöneticiliği) Sertifika Programı


989,00 TL


Resim Okuma ve Modern Üslup Tarihi Eğitimi (Tüm Bölümler)


589,00 TL


Proje Yönetimi Eğitimi


149,00 TL


Liderlik Eğitimi


179,00 TL


Resim Okuma ve Üslup Tarihi Eğitimi (Tüm Bölümler)


589,00 TL


Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Sertifika Programı


389,00 TL


İş Hayatına Giriş Sertifika Programı


589,00 TL


Telefonda Etkili İletişim Eğitimi


75,00 TL


Problem Çözme Becerileri Eğitimi


179,00 TL


İş Yaşamında Psikolojik Dayanıklılık Eğitimi


179,00 TL


Karar Analizi ve Etkin Karar Verme Teknikleri Eğitimi


179,00 TL


Müzakere Teknikleri Eğitimi


149,00 TL


Kendini Yönetme (Öz Yönetim) Becerileri Eğitimi


179,00 TL


Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi


179,00 TL


Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi


179,00 TL